Twitter

Sveriges officiella Twitter-konto kommer inte längre att drivas av slumpmässiga svenskar

Sveriges officiella Twitter-konto kommer inte längre att drivas av slumpmässiga svenskar

Efter sju år med att låta en roterande lista över genomsnittliga medborgare ta kontroll över landets officiella Twitter-konto, avslutar Sverige sitt sociala medieexperiment.