Klassikerna

Klassikerna: John Carpenters 'Apocalypse Trilogy'

Klassikerna: John Carpenters 'Apocalypse Trilogy'

Klassikerna är måste-se-måste-läs-måste-spela verk vördade av The Verge-personalen. De erbjuder glimtar av framtiden, glimtar av mänskligheten och en glimt av våra själar. Du bör kontrollera dem ...